Contact us
Your location now is: index > Contact us


Name

Title

Tel

Email

Yue Qiu

Director

86-756-6126636

qiuyue@bnuz.edu.cn

Viola Jin

Senior Officer

(North America Program)

86-756-6126501

jinhongdi@bnuz.edu.cn

Elaine Liu

Senior Officer

(Australia Program)

86-756-6126499

yulingliu@bnuz.edu.cn

Boya Li

Senior Officer

(UK Program)

86-756-6126118

boyali@bnuz.edu.cn

Elena Fang

Senior Officer

(International Student   Affairs)

86-756-6126756

elenafang@bnuz.edu.cn

Kathy Wang

Senior Officer

(Foreign Expert Affairs)

86-756-6126752

kathywang@bnuz.edu.cn

Evelyn Jiang

Senior Officer 
(Studying Abroad)

86-756-6126751

jiangchao@bnuz.edu.cn

Address: Office of International Exchange & Cooperation, A808, Muduo Building, Beijing Normal University, Zhuhai, No. 8 Jinfeng Road, Tangjiawan, Zhuhai City, Guangdong Province, China.
Postcode: 519085 
Email:
international_office@bnuz.edu.cnclose